Poziv sadašnjim i budućim sociolozima i znanstvenicima srodnih disciplina

Udruga “Savršen krug” poziva vas na ostvarivanje suradnje povodom natječaja za financiranje putem EU fonda u 2017./2018. godini. Prilika koju sada imamo je da unutar natječaja prijavimo suradnju sa sveučilišnim institucijama u kojoj će istraživači pratiti intelektualni i opći razvoj djeteta i utjecaje koja udruga ima na ciljanu populaciju tijekom vremena od barem 2 godine.

Udruga se bavi pomaganjem djeci iz socijalno ugroženih obitelji ili domova (natječaj za 15-21 godine starosti), pri čemu im se nudi okruženje u kojem mogu učiti životne vještine, među ostalim:

  • Socijaliziranje
  • Urbana kultura
  • Break-dancing, hip-hop
  • DJ
  • Sviranje instrumenata
  • Zanatske vještine (obrada drva, metala i sl.)
  • Kućne vještine (pospremanje, kuhanje, i sl.)
  • Korištenje računala i programiranje, te osnove robotike

Neke od događanja koje smo organizirali možete vidjeti na našim web stranicama.

U sklopu ove suradnje, oko koje dogovor moramo postići do 20. veljače 2017., zainteresiranim istraživačima će biti omogućen pristup članovima udruge i njihovim aktivnostima, s ciljem da se napravi kvalitetno istraživanje sa znanstvenim radom, tijekom 2017. i 2018. godine, s mogućnošću nastavka suradnje i sljedećih godina. Neki parametri koje je moguće pratiti su ponašanje i školski uspjesi djece, sudjelovanje u natjecanjima, te općenito psihološko stanje.

Aktivnosti istraživača će biti djelomično plaćene novcem iz natječaja. Zainteresirani istraživači moraju do 20. veljače poslati popis područja i aktivnosti (3-10) koje ih u sklopu ovakvog istraživanja zanimaju, s kraćim opisom (2-5 rečenica) planiranih aktivnosti za svaku stavku. Financiranje posjeta konferencijama u svrhu izlaganja radova nastalih iz ovog istraživanja je moguće djelomično, ako je najavljeno u prijavi zajedno s troškovnikom.

Ovakvu suradnju prvenestveno ciljamo provesti sa istraživačima kojima je u interesu izrada znanstvenog rada uz pomoć informacija koje iz nje dobiju (bez obzira na akademski stupanj), no prihvaćamo prijave i studenata. U slučaju da se javi više različitih istraživača ili timova istraživača, napraviti ćemo selekciju po kriterijima širine planiranog istraživanja i njihovih dosadašnjih uspjeha.

Zainteresirani mogu poslati svoju prijavu zajedno sa sažetim CV-em sudionika na adresu studiofba@usa.com.