DJ RADIONICE I RADIONICE PRODUKCIJE GLAZBE

Udruga mladih krenula je sa pilot projektom neformalne edukacije mladih u sljedećim točkama:
Koktel majstor, DJ-ing, Produkcija glazbe, Ples, Računalno programiranje te Izrada namještaja od paleta.
Cilj edukacije je da se mladi koji se ne vide u danima studiranja osposobe sa više zanata, za one koji studiraju da sa istim zanatom mogu privrediti i samostalno se financirati u toku studija sa odrađivanjem ljetnih termina na pojedinim festivalima.

Radionice će se održavati svake nedjelje u terminu od 09.00 do 15.00 u tri grupe po dva sata, od 26.11.2017. do 18.03.2018.

Radionice se održavaju u prostoru sjedišta udruge u Zagrebu, Trnjanska cesta 111,
Prijave su otvorene za mlade 16+.

Prijave i info: studiofba@usa.com, sa subjektom: DJ/PRODUCTION; kontakt: 0913773771 (Aleksandra)
Prednost kod prijave na neki od programa imaju mladi iz socijalno ugroženih obitelji, djeca samohranih roditelja, članovi i prijatelji Humanitarne udruge Savršen Krug koji su sudjelovali u nekim od zajedničkih akcija.

Udruga „SAVRŠEN KRUG B.G.“
Predsjednik udruge : 
Renato Milovan 

Veliki pozdrav,

Big respect,

Love & peace