Paletari 2018

Humanitarna udruga Savrsen krug- Perfect circle…. je samostalno i uz pomoć prijatelja udruge organizirala cjelogodišnju edukaciju rukovanja alatima i montažnim poslovima kroz izrade objekata i namještaja od paleta…. na istoj akciji je sudjelovalo 20 mladih ljudi. Objekti bili su montirani na predivnim lokacijama Dimension i Outlook festivala u Štinjanu-Pula.